21.06.2024 13:48
► Əlaqə

 

ƏLAQƏ

 

Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası,

 Naxçıvan şəhəri AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti 50

 

Tel: (+99436) 544-01-31

Faks: (+99436) 544-01-31

E-mail: info@alimajlis.gov.az