21.06.2024 13:50
► Digər inzibati işçilər

 

Baş məsləhətçilər

 

Orxan Əli oğlu Bayramov

 

Vəzifəsi: Qanunvericilik və hüquq məsələləri şöbəsinin baş məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun müşaviri

Doğulduğu tarix: 03.11.1989

İxtisas: Hüquqşünaslıq, Beynəlxalq hüquq

 

Yusif Abdulla oğlu Seyidov

 

Vəzifəsi: İqtisadi məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun müşaviri

Doğulduğu tarix: 14.08.1977

İxtisas: Avtomatlaşdırma və idarəetmə mühəndisliyi

Dövlət təltifləri: “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı

 

Musa Arzu oğlu Məmmədov

 

Vəzifəsi: Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin baş məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

Doğulduğu tarix: 25.02.1996

İxtisas: Beynəlxalq münasibətlər

 

Amil İbad oğlu Nəbiyev

 

Vəzifəsi: Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin ərizə və şikayətlər üzrə baş məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

Doğulduğu tarix: 24.09.1992

İxtisas: Hüquqşünaslıq

 

Beyrək Rüstəm oğlu Cəfərov

 

Vəzifəsi: Protokol sektorunun xarici əlaqələr üzrə baş məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

Doğulduğu tarix: 01.11.1989

İxtisas: İnzibati idarəetmə, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

 

Fərman Zakir oğlu Babayev

 

Vəzifəsi: Maliyyə-təminat şöbəsinin baş məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

Doğulduğu tarix: 27.04.1994

İxtisas: Alman dili müəllimliyi

____________________________________________________________________________________________________________________

Böyük məsləhətçilər

 

İkram İslam oğlu Əliyev

 

Vəzifəsi: Qanunvericilik və hüquq məsələləri şöbəsinin böyük məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

Doğulduğu tarix: 01.01.1990

İxtisas: Hüquqşünaslıq, Dövlət hüququ

 

Rəmzi İsa oğlu Əlizadə

 

Vəzifəsi: İqtisadi məsələlər şöbəsinin böyük məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

Doğulduğu tarix: 23.02.1994

İxtisas: İqtisadiyyat, Makroiqtisadi siyasət

 

Orxan Əlövsət oğlu Abdullayev

 

Vəzifəsi: Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin böyük məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

Doğulduğu tarix: 22.12.1992

İxtisas: Tərcümə, Mühasibat uçotu və audit

 

Oruc Rüstəm oğlu Babayev

 

Vəzifəsi: Deputatlarla, komitələrlə və komissiyalarla iş şöbəsinin böyük məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun müşaviri

Doğulduğu tarix: 21.01.1989

İxtisas: Ümumi iqtisadiyyat, İnzibati idarəetmə

____________________________________________________________________________________________________________________

Məsləhətçilər

 

İlkin Əli oğlu Rəhimov

 

Vəzifəsi: İqtisadi məsələlər şöbəsinin məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

Doğulduğu tarix: 11.07.1994

İxtisas: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, Biznesin idarəedilməsi və təşkili

 

Kərim Cabbar oğlu Nəcəfov

 

Vəzifəsi: İqtisadi məsələlər şöbəsinin Büdcə nəzarəti sektorunun məsləhətçisi

İxtisas dərəcəsi: 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

Doğulduğu tarix: 21.03.1998

İxtisas: Mühasibat uçotu və audit