21.06.2024 15:50

Deputatlar

Arif Mikayıl oğlu QASIMOV Arif Mikayıl oğlu QASIMOV 1 saylı Sədərək Seçki Dairəsi Vüsalə Abazər qızı ƏLİYEVA Vüsalə Abazər qızı ƏLİYEVA 2 saylı Heydərabad Seçki Dairəsi Nüsrət Firudin oğlu HƏSƏNOV Nüsrət Firudin oğlu HƏSƏNOV 3 saylı Maxta Seçki Dairəsi İsmayıl Cavanşir oğlu QƏRİBLİ İsmayıl Cavanşir oğlu QƏRİBLİ 4 saylı Yengicə Seçki Dairəsi Əmir Baxşəli oğlu BABAYEV Əmir Baxşəli oğlu BABAYEV 5 saylı Alışar Seçki Dairəsi İsa Bünyad oğlu İSAYEV İsa Bünyad oğlu İSAYEV 6 saylı Çərçiboğan Seçki Dairəsi Vasif Yusif oğlu TALIBOV Vasif Yusif oğlu TALIBOV 7 saylı Aralıq Seçki Dairəsi Musa Məmməd oğlu VƏLİYEV Musa Məmməd oğlu VƏLİYEV 8 saylı Düdəngə Seçki Dairəsi Telman Əli oğlu MÖHBƏLİYEV Telman Əli oğlu MÖHBƏLİYEV 9 saylı Mahmudkənd Seçki Dairəsi Azər Yadulla oğlu ZEYNALOV Azər Yadulla oğlu ZEYNALOV 10 saylı Şərur şəhər Seçki Dairəsi Yeganə Qurban qızı MƏMMƏDOVA Yeganə Qurban qızı MƏMMƏDOVA 11 saylı Həmzəli Seçki Dairəsi Günel Fəxrəddin qızı VƏLİYEVA Günel Fəxrəddin qızı VƏLİYEVA 12 saylı Yuxarı Daşarx Seçki Dairəsi Turan Vaqif qızı HƏSƏNOVA Turan Vaqif qızı HƏSƏNOVA 13 saylı İbadulla Seçki Dairəsi Asim Yediyar oğlu ƏLİYEV Asim Yediyar oğlu ƏLİYEV 14 saylı Danyeri Seçki Dairəsi Sevda Rüstəm qızı QULUYEVA Sevda Rüstəm qızı QULUYEVA 15 saylı Qarabağlar Seçki Dairəsi Anar Adil oğlu İBRAHİMOV Anar Adil oğlu İBRAHİMOV 16 saylı Qıvraq Seçki Dairəsi Ehtimad Cəfər oğlu MƏMMƏDOV Ehtimad Cəfər oğlu MƏMMƏDOV 17 saylı Çalxanqala Seçki Dairəsi Hüseyn Əsrafil oğlu NİFTƏLİYEV Hüseyn Əsrafil oğlu NİFTƏLİYEV 18 saylı Nehrəm Seçki Dairəsi İsa Mustafa oğlu MƏMMƏDOV İsa Mustafa oğlu MƏMMƏDOV 19 saylı Babək qəsəbə Seçki Dairəsi Həbibə Rəşad qızı ALLAHVERDİYEVA Həbibə Rəşad qızı ALLAHVERDİYEVA 20 saylı Yarımca Seçki Dairəsi Esmira Həsən qızı HƏSƏNOVA Esmira Həsən qızı HƏSƏNOVA 21 saylı Məzrə Seçki Dairəsi Turan Bəyməmməd qızı MƏMMƏDLİ Turan Bəyməmməd qızı MƏMMƏDLİ 22 saylı Şıxmahmud Seçki Dairəsi Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu SƏFƏRLİ Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu SƏFƏRLİ 23 saylı Cəhri Seçki Dairəsi Vüqar Zakir oğlu ABBASOV Vüqar Zakir oğlu ABBASOV 24 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Seymur Vasif oğlu TALIBOV Seymur Vasif oğlu TALIBOV 25 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Elman Yusif oğlu CƏFƏRLİ Elman Yusif oğlu CƏFƏRLİ 26 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Yazgül Həsənəli qızı RZAYEVA Yazgül Həsənəli qızı RZAYEVA 27 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Aidə Məhəmməd qızı CƏLİLZADƏ Aidə Məhəmməd qızı CƏLİLZADƏ 28 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Aidə Məhərrəm qızı ALLAHVERDİYEVA Aidə Məhərrəm qızı ALLAHVERDİYEVA 29 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Emin Davud oğlu HACIYEV Emin Davud oğlu HACIYEV 30 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Nazim Məmməd oğlu MƏMMƏDOV Nazim Məmməd oğlu MƏMMƏDOV 31 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Behruz Nurəddin oğlu ƏZİMOV Behruz Nurəddin oğlu ƏZİMOV 33 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi Rizvan Təmo oğlu MƏMMƏDOV Rizvan Təmo oğlu MƏMMƏDOV 34 saylı Şahbuz şəhər Seçki Dairəsi Cəbi Əziz oğlu İSMAYILOV Cəbi Əziz oğlu İSMAYILOV 35 saylı Kolanı Seçki Dairəsi Hüseyn Qədirulla oğlu BAĞIRSOYLU Hüseyn Qədirulla oğlu BAĞIRSOYLU 36 saylı Şahbuzkənd Seçki Dairəsi Qadir Abbas oğlu İBRAHİMOV Qadir Abbas oğlu İBRAHİMOV 37 saylı Culfa şəhər Seçki Dairəsi Fərəc Rza oğlu FƏRƏCOV Fərəc Rza oğlu FƏRƏCOV 38 saylı Yaycı Seçki Dairəsi Zəbur David oğlu BAĞIROV Zəbur David oğlu BAĞIROV 39 saylı Ərəzin Seçki Dairəsi Ehtibar Şəhrud oğlu İSMAYILOV Ehtibar Şəhrud oğlu İSMAYILOV 41 saylı Ordubad şəhər Seçki Dairəsi Eldar Əhməd oğlu ZEYNALOV Eldar Əhməd oğlu ZEYNALOV 42 saylı Ordubad şəhər Seçki Dairəsi Əhəd Məmməd oğlu CƏFƏRLİ Əhəd Məmməd oğlu CƏFƏRLİ 43 saylı Yuxarı Əylis Seçki Dairəsi Tofiq Süleyman oğlu BABAYEV Tofiq Süleyman oğlu BABAYEV 44 saylı Vənənd Seçki Dairəsi Telman Əsəd oğlu İBADOV Telman Əsəd oğlu İBADOV 45 saylı Aza Seçki Dairəsi